Welkom bij OP-M

OP-M richt zich als orthopedagogische praktijk op onderzoek, begeleiding, behandeling en advies bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en hun omgeving. De persoon achter OP-M is Marinka Meekes. Zij is orthopedagoog en psychomotorisch therapeut.

Graag biedt OP-M hulp om te komen tot passende antwoorden op uw hulpvragen. OP-M werkt:

  • Oplossingsgericht, vanuit een positieve insteek.
  • Met kinderen, ouders en leerkrachten die worden gezien als ervaringsdeskundigen.
  • Met open communicatie tussen alle betrokkenen.
  • Snel en adequaat bij het oppakken van hulpvragen, zonder lange wachtlijsten.

De uitgangspunten van OP-M worden hier nader toegelicht.